Splošna pravila

Spletna aplikacija AEROKLIK je produkt podjetja Aerovizija d.o.o.

Dostopnost informacij


Aerovizija d.o.o. se zavezuje, da bo naročniku vselej zagotovilo naslednje informacije:
 1. identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
 2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 3. bistvene značilnosti storitve oziroma produkta (vključno s poprodajnimi storitvami),
 4. dostopnost produktov (vsak produkt ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v dogovorjenem roku),
 5. pogoje dostave produkta ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
 6. vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
 7. način plačila in dostave,
 8. časovno veljavnost ponudbe,
 9. pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Načini plačila


Z nakazilom na račun podjetja Aerovizija d.o.o. (dosežena spletna cena po zaključenem 30 dnevnem ciklu). Naročnik avans nakaže po predračunu najkasneje v 5 dneh od oddaje naročila, preostali znesek v 10 dneh po prejetju produkta ali opravljene storitve. S plačilom avansa naročnik potrdi naročilo in se pravno zaveže za plačilo končnega produkta po doseženi ceni ob zaključku mesečnega cikla.

Naročnik prejme za plačani avans avansni račun, po zaključeni izvedbi pa račun.

Cene


Pri uporabi aplikacije AEROKLIK velja spletna cena, ki jo doseže naročnik, uporabnik aplikacije AEROKLIK v določenem obdobju (ciklu). Redna cena je trenutno dosežena cena za uporabnike aplikacije, ki želijo storitev takoj in niso pripravljeni čakati znotraj določenega časovnega obdobja, ki naročnikom medsebojno niža ceno.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila, ko prejme naročnik elektronsko sporočilo z opisom naročila in podatki za plačilo avansa. Naročilo postane namreč aktivno šele po plačilu avansa. Takrat tudi vaše naročilo zniža ceno ostalim aktivnim naročilom. Vsakič ko bo vplačan avans za novo naročilo istega ali drugega naročnika, boste prejeli elektronsko sporočilo z novimi, nižjimi cenami in nižjim zneskom za plačilo naročene storitve.

Če naročnik avansa v petih dneh ne nakaže na naš transakcijski račun in s tem potrdi resnost naročila, bo le-ta postal neveljaven.

Cene NE vsebujejo zakonsko predpisanega DDV.

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena produkta oz. storitve spremeni med obdelavo naročila, bo podjetje Aerovizija d.o.o. kupcu ponudila rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo. Naročnik prejme elektronsko sporočilo z opisom naročila in podatki za plačilo avansa.

Plačilne in kreditne kartice


Plačila s plačilnimi in kreditnimi karticami niso mogoča.


Širjenje informacij o produktih ter storitvah prinese dodatne popuste


Z uporabo spletne aplikacije AEROKLIK si uporabniki, ki naročijo storitev znotraj določenega časovnega obdobja (cikla), medsebojno nižajo ceno. Npr. za vsak produkt oz. storitev, ki jo naročnik naroči (izdelava termografskih posnetkov za oceno energetske ustreznosti, aero-video, …) povzroči nižjo ceno snemanja sebi in ostalim naročnikom, ki so storitev naročili znotraj omejenega časovnega obdobja. Snemanje se izvaja ob koncu 30 dnevnega obdobja (cikla) in sicer za vse naročnike, ki so storitve naročili, oziroma ko so vremenske razmere primerne za izvedbo storitve.

Nov začetek zbirnega obdobja naročil je vedno prvi dan v mesecu, konec pa zadnji dan v mesecu.

Postopek nakupa


 1. Naročilo oddano
  Po oddaji naročila naročnik prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Naročniku na spletni strani aplikacije AEROKLIK do potrditve naročila (plačilo avansa), podatki o stanju naročila še niso dostopni.

 2. Naročilo aktivno
  Naročilo postane aktivno šele po plačilu avansa. Takrat Aerovizija d.o.o. naročilo pregleda, preveri naročene produkte oz. storitve. V primeru, da naročnik po plačilu avansa odstopi od naročila storitve, prejeti znesek avansa podjetje Aerovizija d.o.o. obdrži, saj želimo s tem preprečiti namerne zlorabe. V primeru nejasnosti si Aerovizija d.o.o. pridržuje pravico kontaktiranja naročnika na njegovo telefonsko številko oz. email naslov z namenom preverjanja podatkov oz. zagotavljanja točnosti dobave.

  Aerovizija d.o.o. preko elektronske pošte naročnika sproti obvešča, ko je vplačan avans za novo naročilo in naročnikom omogoči nove, nižje cene in nižji znesek za plačilo naročene storitve. Če naročnik ne želi čakati predpisano obdobje 30 dni, lahko to sporoči Aeroviziji d.o.o., ki bo storitev izvedla takoj, vendar bo moral naročnik v tem primeru plačati redno ceno brez popustov, oziroma trenutno ceno na spletni aplikaciji AEROKLIK.

  Pravne in fizične osebe prejmejo predračun, na podlagi katerega potem nakažejo znesek (avans) za naročeno storitev na naš transakcijski račun. Izvršeno plačilo avansa pomeni enako kot kupoprodajna pogodba med Aerovizijo d.o.o. in naročnikom in je sklenjena v trenutku, ko Aerovizija d.o.o. potrdi naročilo, t.j. ko naročnik prejme elektronsko sporočilo o statusu naročila (aktivno naročilo).

  Če naročnik ne nakaže avansa v predpisanem roku 5 dni, Aerovizija d.o.o. naročniku ne potrdi aktivnega naročila in s tem naročnika avtomatsko zavrne zaradi morebitnih zlorab spletne aplikacije AEROKLIK. Z dnem zavrnitve naročilo storitve oz. produkta preneha veljati. Aerovizija d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi morebitneih poizkusov zlorabe spletne aplikacije.

 3. Izvedba storitev
  Vsa naročila enega mesečnega cikla bodo izvedena v prvih primernih vremenskih pogojih po zaključku cikla in posredovana naročniku najkasneje v 7 dneh po opravljenem snemanju. Rok snemanja in dostave se lahko podaljša v primeru višje sile.

 4. Oddaja storitev, produktov
  Aerovizija d.o.o. v dogovorjenem roku naročeno storitev izvrši in pripravi ter po dogovoru odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti naročnika.
  V primeru, da se je naročnik odločil za preklic naročila po plačilu avansa, nas mora o tem nemudoma obvestiti na telefonsko številko 041 353 392 ali preko e-maila podpora@aeroklik.si, vendar v tem primeru Aerovizija d.o.o. zadrži nakazani znesek avansa.

Nakup osnovne aero fotografije je možen tako za fizične kot pravne osebe.


Nakup osnovne aero fotografije je možen tako za fizične kot pravne osebe. Storitev se plača v celoti v naprej in NI del popustov. Naročnik se s plačilom avansa strinja, da je pripravljen čakati na izvedbo naročene storitve tudi daljše obdobje od omenjenega cikla, v kolikor izvajalec Aerovizija d.o.o. zaradi zelo oddaljenega mesta snemanja ni planirala poletov v tisti okolici.

Nakup za pravne osebe


Postopek naročanja je za pravne osebe popolnoma enak kot za fizične osebe, le da pri vnosu podatkov o naročniku obkljukate "Pravna oseba" in izpolnite podatke pravne osebe.

Izstavljanje računov na podjetja v EU


Spletna aplikacija AEROKLIK trenutno omogoča nakupovanje fizičnim osebam in podjetjem, ki so registrirana v RS.

Pravica do odstopa naročnika od naročila


Možnost odstopa od naročila in zahtevanje vračila avansa ni možno, če je naročnik avans plačal in si nato premislil ter preklical naročilo storitve ali produkta.

V primeru, da za naročeno storitev ali produkt ni bil plačan avans v 5 dneh od oddaje naročila, se le to smatra kot odstop od naročila in se naročilo izbriše iz sistema. Edini strošek, ki bremeni naročnika v zvezi z odstopom od naročila, je strošek vplačila avansa v kolikor je bilo nakazilo izvršeno.

Reklamacije


Storitve in produkti, ki jih je mogoče naročiti preko spletne aplikacije AEROKLIK je možno reklamirati v času 14 dni od prevzema. Podjetje Aerovizija d.o.o. sprejema reklamacije v omenjenem časovnem obdobju in jih po dogovoru odpravi. Kasnejših reklamacij ni mogoče uveljavljati.

Stvarna napaka


Kdaj je napaka stvarna? Predvsem kadar:

Kako se preverja primernost produkta?


Preverja se z drugim, neodvisnim inštitutom, ki ne sme biti neposredni ali posredni konkurent podjetju Aerovizija d.o.o.

Kako se stvarno napako uveljavi?


Naročnik nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v roku 14 dni od prevzema produkta.

Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Dostava


Aerovizija d.o.o. bo produkt oziroma storitev dostavil v dogovorjenem roku. Produkti oziroma storitve se po dogovoru z naročnikom lahko prevzamejo na podjetju osebno ali se pošljejo preko Pošte Slovenije, vendar si podjetje Aerovizija d.o.o. pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito. Stroški dostave so brezplačni.

Varnost


Aerovizija d.o.o. uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov


Podjetje Aerovizija d.o.o. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov spletne aplikacije AEROKLIK.

Aerovizija d.o.o. za nedoločen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev aplikacije AEROKLIK, ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon in naslov za dostavo.

Aerovizija d.o.o. bo osebne podatke uporabila izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, predračunov, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Komunikacija


Podjetje Aerovizija d.o.o. bo z naročnikom stopilo v stik preko sredstev komunikacij na daljavo, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Odveza odgovornosti


Podjetje Aerovizija se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni aplikaciji AEROKLIK. Kljub temu pa se lahko pogoji za izvedbo storitev oz. produktov, rok izdelave, spremenijo tako hitro, da Aerovizija d.o.o. ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo Aerovizija d.o.o. naročnika obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila produkta oz. storitve. Aerovizija d.o.o. ima možnost odstopa od pogodbe z naročnikom le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitno napako se opredeli bistveni parameter (natančnost, ustreznost produkta namenu naročila,...) in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih Aerovizija d.o.o. v primeru vednosti ne bi potrdil naročila. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

Aerovizija d.o.o. si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Pritožbe in spori


Aerovizija d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Aerovizija d.o.o. se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb oz. reklamacij in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba oz. reklamacija se odda preko e-poštnega naslova podpora@aeroklik.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Aerovizija d.o.o. se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Aerovizija d.o.o. prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.